Ach ty biedna Polsko, cożeś doczekała – Nowy Kościół

Tekst pieśni:

Ach ty biedna Polsko, cożeś doczekała,
żeś swoich rodaków do Niemiec oddała,
do Niemiec oddała, [nieczytelne] opieki,
żegnam ciebie Polsko, żegnam już na wieki.

Oto naszej Polsce [nieczytelne],
[nieczytelne] czasy,
cośmy im przed wojną wszyscy jeść dawali
a oni nam teraz tak podziękowali.

Opis miejscowości:

Wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, na Pogórzu Kaczawskim.

Tytuł pieśni:

Ach ty biedna Polsko, cożeś doczekała

Informator:

Józefa Czyt, urodzona w 1919 roku

Data nagrania:

26.03.1969 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 1 ścieżkę dźwiękową w wykonaniu informatorki, zawierającą 2 utwory (drugi utwór to Przypatrzcie się ludzie, jaki nastał czas). Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. W pieśniach powszechnych poruszane są także tematy polityczne, lokalno-społeczne i historyczne, które w zależności od kontekstu mogą odzwierciedlać lokalne problemy, upamiętniać istotne wydarzenia podczas wojny.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, historyczna