Biada w tym hutnickim fachu – Poznań

Tekst pieśni:

Biada w tym hutnickim fachu,
jak nie ma roboty,
jak ci przyjdzie maszerować
to nie ma ochoty.

Choćby była ta ochota,
to nie ma pieniędzy,
jak sie przyjdzie maszerować,
to ożyje [użyje?] nędzy.

Opis miejscowości:

Miasto położone na Pojezierzu Wielkopolskim, historyczna stolica Wielkopolski.

Tytuł pieśni:

Biada w tym hutnickim fachu

Informator:

Józef Wiernicki, urodzony w 1893 roku

Data nagrania:

26.11.1964 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 1 utwór w wykonaniu informatora. Brak oryginalnego zapisu nutowego ani maszynopisu z tekstem. W pieśniach hutniczych dotyczących pracy akcentowane są również – w sposób skrajnie różny – kwestie finansowe. Słuchając ich, dowiadujemy się, że u hutnika o pieniążki nietrudno, a także, że ta grupa zawodowa musi chodzić w trepach, gdyż nie ma butów, ma w skarpetkach dziury i spodnie połatane. Należy pamiętać, że pieśń hutnicza towarzyszyła pracownikom w różnych okresach, również tych najgorszych – w momencie strajków i bezrobocia.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, hutnicza, bieda