Coś se dziołcho pomyślała – Świętochłowice – Chropaczów

Tekst pieśni:

Coś se dziołcho pomyślała,
coś se ty dziołcho pomyślała,
kejś ty górnika dostała,
kejś ty górnika dostała.

Jak on na kopalnia idzie,
jak on na kopalnia idzie,
nie wie jeżeli na zad przydzie,
nie wie jeżeli na zad przydzie.

Opis miejscowości:

Dzielnica Świętochłowic, początkowo wieś, w kolejnym podziale administracyjnym stanowiła również odrębne miasto.

Tytuł pieśni:

Coś se dziołcho pomyślała

Informator:

Karol Posłuszny, urodzony w 1886 roku (w zbiorach A. Dygacza znajduje się protokół z danymi informatora)

Data nagrania:

23.10.1959 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 22 utwory w wykonaniu informatora. W zbiorach znajdują się maszynopisy z tekstem do wszystkich utworów, a także nuty pieśni do dwóch. Szczególne miejsce w archiwalnej kolekcji muzycznej Adolfa Dygacza zajmują pieśni grup zawodowych, które na terenie uprzemysłowionego Górnego Śląska związane były głównie z górnictwem. Folklor zawodowy stanowi ciekawą opowieść o górniczej obyczajowości, dniu powszednim czy rodzinie.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, górnicza