Gdybym ja to była jak ta siwa gąska – Kąty Opolskie

Tekst pieśni:

Gdybym ja to była jak ta siwa gąska
poleciałabym ja, poleciałabym ja
do Górnego Śląska.

I usiadłabym ja na opolskim moście
i [nieczytelne] się, i [nieczytelne] się,
tej opolskiej szlachcie.

Opis miejscowości:

Wieś położona w powiecie opolskim, w województwie opolskim, w gminie Tarnów Opolski.

Tytuł pieśni:

Gdybym ja to była jak ta siwa gąska

Informator:

Tekla Mandynka, urodzona w 1897 roku

Data nagrania:

03.07.1966 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 1 utwór w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśń nawiązuje do bardzo znanego wariantu Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska wykonywanego m. in. przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Słowa klucze:

pieśń powszechna