Idzie dziewczę po lesie – Ryczów

Tekst pieśni:

Idzie dziewczę po lesie, po lesie, po lesie,
pod fartuszkiem coś niesie, coś niesie, bęc.

Idzie dziewczę po lesie, po lesie,
po lesie, po lesie, po lesie, po lesie,
pod fartuszkiem coś niesie, coś niesie,
coś niesie, coś niesie, bęc.

Opis miejscowości:

Wieś położona w powiecie zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec, w województwie śląskim, w szerszym ujęciu Ryczów uznawany jest za teren Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł pieśni:

Idzie dziewczę po lesie

Informator:

Kazimiera Adamus, urodzona w 1948 roku

Data nagrania:

11.10.1971 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 7 utworów w wykonaniu informatorki. W zbiorach Adolfa Dygacza znajduje się maszynopis z tekstem tej pieśni. Melodia znana z tekstem Miała baba koguta.Pieśni frywolne to pełne humoru sytuacyjnego fraszki muzyczne, które dwuznacznie ujmują tematy damsko-męskie, usytuowane na pograniczu żartu i erotyku. Charakteryzując pieśni frywolne, należy podkreślić, że jest to źródło do badań dawnej obyczajowości ludowej, zwłaszcza że normy określane w tych tekstach kolidują z zasadami religijnymi. Twórczość o tematyce frywolnej cechują skromne rozmiary – najczęściej są to dwie zwrotki z lekkim, trafnym, dosadnym żartem wypowiedzianym w formie przenośni, porównania i zwodzonych rymów.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, frywolna