Jak ja se zaśpiewam, jak ja se zanuce – Starachowice

Tekst pieśni:

Jak ja se zaśpiewam, jak ja se zanuce
zobaczysz górniku, że cie zbałamuce,
zobaczysz górniku, że cie zbałamuce.

Jak ja se zaśpiewam [nieczytelne],
zobaczysz górniku, że ci sie spodobam,
zobaczysz górniku, że ci sie spodobam.

Skarałeś mnie Panie, skarałeś mnie Panie,
kogo ja nie kocham, ten się do mnie garnie,
kogo ja nie kocham, ten się do mnie garnie.

Opis miejscowości:

Miasto w powiecie starachowickim, w województwie świętokrzyskim.

Tytuł pieśni:

Jak ja se zaśpiewam, jak ja se zanuce

Informator:

Zofia Wolska, urodzona w 1935 roku

Data nagrania:

12.03.1968 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 2 ścieżki dźwiękowe w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego zapisu nutowego ani maszynopisu z tekstem. Na tej ścieżce dźwiękowej zarejestrowane są jeszcze inne utwory o tematyce górniczej. Zdaniem Adolfa Dygacza górnicze pieśni o miłości w stosunku do miłosnych pieśni chłopskich są mniej żywiołowe i bardziej powściągliwe, czego powodów upatrywał on w koncentracji górników na wykonywanych czynnościach i „mobilizacji całej psychiki do stanu ustawicznej czujności i pogotowia, niepozwalających na swobodne snucie marzeń”. Z historiami miłosnymi przeplatają się zatem wątki pracy.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, miłosna, górnicze