Kiedy ranne wstają zorze – Czeladź

Tekst pieśni:

Kiedy ranne wstają zorze,
Hitler zabrał nam pomorze,
i zabrał nam Kongresówkę,
a nas wygnał na wędrówkę.

Kiedy ranne wstają zorze,
Hitler oddał nam pomorze,
i oddał nam Kongresówkę,
a sam poszedł na wędrówkę.

Opis miejscowości:

Najstarsze miasto powiatu będzińskiego i całego Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł pieśni:

Kiedy ranne wstają zorze

Informator:

Janina Nowak, urodzona w 1932 roku (w zbiorach Adolfa Dygacza znajduje się protokół z biografią informatorki)

Data nagrania:

08.06.1971 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 6 utworów w wykonaniu informatorki. W zbiorach A. Dygacza znaleźć można maszynopisy z innymi wariantami tekstowymi pieśni, a także tekst oryginalny. Z okresu okupacji hitlerowskiej pochodzą materiały w których na melodię znanych polskich kolęd bądź utworów religijnych śpiewany jest nowy tekst, ośmieszający Adolfa Hitlera.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, historyczna, satyra