Kochanie, kochanie – Przeczyce

Tekst pieśni:

Kochanie, kochanie,
któż Ciebie dostanie,
czy cesarz, czy pisarz,
czy jaki komisarz.

Nie cesarz, nie pisarz
ni jaki komisarz,
tylko ty chłopaku, co mi sie zalecasz,
tylko ty chłopaku, co mi sie zalecasz.

Opis miejscowości:

Wieś w powiecie będzińskim, w gminie Mierzęcice, należąca do Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł pieśni:

Kochanie, kochanie

Informator:

Jan Sobczyk, urodzony w 1892 roku

Data nagrania:

21.08.1970 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 18 utwory w wykonaniu informatora. W zbiorach A. Dygacza znajdują się maszynopisy z innymi wariantami tekstowymi. Tematyka miłosna stanowi najliczniejszy i niezwykle różnorodny dział pieśni powszechnych zarówno w zbiorach Adolfa Dygacza, jak i w całej folklorystyce. Wątki miłosne i zalotne to najczęściej prosta relacja kochanków, wyrażająca ich żale, obietnice i wyznania.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, miłosna