Legł nasz kolega – Jaroszowiec

Tekst pieśni:

Legł nasz kolega na leśnej morawie.
poległ od germańskich kul.
Leży cichutko na leśnej morawie,
nie czuje [nieczytelne] ból.

Już z kolegami nie pójdziesz na pole,
na krwawy nie pójdziesz bój.
Już ci dziewczyna nie powie sokole,
powróćże sokoliku mój.

Opis miejscowości:

Wieś w powiecie olkuskim, w gminie Klucze, w województwie małopolskim. W latach 1975-1998 należała do województwa katowickiego. We wsi działała kopalnia rud żelaza, a także cementownia, później huta szkła walcowanego.

Tytuł pieśni:

Legł nasz kolega

Informator:

Wojciech Król, urodzony w 1927 roku

Data nagrania:

08.03.1966 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 2 ścieżki dźwiękowe w wykonaniu informatora. Brak oryginalnego zapisu nutowego ani maszynopisu z tekstem. Pieśni z okresu II wojny światowej w realistyczny sposób ilustrują obraz krwawej i okrutnej okupacji hitlerowskiej. To obrazy tragicznych wydarzeń z pola walki.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, historyczna