Młoda pani na cepecek prosi – Bytom

Tekst pieśni:

Młoda pani na cepecek prosi,
bo go rada na dobicie nosi,
dejcie, dejcie, nie żałujcie,
młodej pani na cepeczek podarujcie.

Dejcie, dejcie, gospodarzu,
chodźby ciągnąć mielibyście w morzu,
dejcie, dejcie, złotówecka,
młodej pani do cepecka.

Opis miejscowości:

Miasto na prawach powiatu, w województwie śląskim, jedno z najstarszych miast historycznego Górnego Śląska.

Tytuł pieśni:

Młoda pani na cepecek prosi

Informator:

Helena Mulas, urodzona w 1915 roku

Data nagrania:

08.12.1959 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano – brak danych - utworów w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. Dawne utwory weselne ukazują tradycyjny przebieg tego wydarzenia, w którym podczas następujących po sobie elementów uroczystości oprócz młodej pary uczestniczyło wiele osób, pełniących określone funkcje. Dla obrzędu weselnego charakterystyczne są tradycyjne teksty oracji i pieśni, tańce oraz rekwizyty. Śpiewano podczas przygotowań weselnych, ubierania panny młodej do ślubu przez druhny, po przybyciu orszaku pana młodego, podczas tańca młodej panny i starszego drużby oraz przygotowań przed wyjściem do kościoła. Potem następowała uroczystość kościelna, po której orszak weselny przy głośnych śpiewach i okrzykach udawał się do gospody, gdzie bawiono się kilka godzin. Następnie wieczorem jechano na weselny obiad do domu panny młodej, podczas którego nadal przygrywała kapela, a druhny wykonywały frywolne pieśni. Uroczystość kończyła się rozejściem drużyny weselnej do domów. Następnego dnia skrzypiec, idąc wolno przez wieś, przygrywał na instrumencie, dając sygnał do kontynuowania zabawy. Elementem tradycyjnych obrzędów weselnych były rozpleciny (rozplatanie warkocza) i zwyczaje związane z nałożeniem młodusze czepca, podczas których śpiewano jej żartobliwe pieśni typu: Kajześ córuś moja była. Wesele jeszcze przed I wojną światową trwało zwykle do tygodnia. Nie bawiono się jedynie w piątek, natomiast w sobotę odbywała się uroczystość przenosin, podczas której pan młody przyjeżdżał wraz z grajkiem do domu teściów po rzeczy swej żony. W niektórych miejscowościach odbywały się również niedzielne wywodziny, będące ostatnim elementem wesela.

Słowa klucze:

pieśń obrzędowa, weselna