Mój ojciec był hutnik – Skierniewice

Tekst pieśni:

Mój ojciec był hutnik, hutnikiem ja,
on robił butelki, z butelki ja,
hojrara, hojrara, hojrarara,
on robił z butelki, z butelki ja.

Opis miejscowości:

Przemysłowe miasto na prawach powiatu, w województwie łódzkim. Na początku XX wieku powstały tu zakłady przemysłowe, m. in. huta szkła i fabryka sklejki.

Tytuł pieśni:

Mój ojciec był hutnik

Informator:

Jan Pieczyński, urodzony w 1892 roku

Data nagrania:

26.09.1965 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 1 utwór w wykonaniu informatora. Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. W pieśniach hutniczych podkreślana była zawodowa tradycja rodzinna. Jeśli hutnikiem był ojciec, oczekiwano, że syn będzie kontynuował ten sam fach. Pieśń hutnicza zachowała odrębność i jest uznawana za samodzielny dorobek muzyczny hutników. Utwory o tej tematyce zostały spisane przez Adolfa Dygacza w różnych regionach Polski.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, hutnicza, rodzinna tradycja