Mój ty myśliwieczku – Cieszyn

Tekst pieśni:

Mój ty myśliwieczku,
bardzochcie się zlękła,
aż mi u fortuszka
pętlineczka pękła.

Myśliwcze, sarna w dolinie,
idź se do myślistwa,
nie ku dziewczynie.
Tiararararam, tiararararam...

Opis miejscowości:

Miasto w województwie śląskim, graniczące z Republiką Czeską.

Tytuł pieśni:

Mój ty myśliwieczku

Informator:

Emilia Procner, urodzona w 1920 roku

Data nagrania:

09.04.1964 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano -brak danych- utwór w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśni zalotne to jedna z najliczniejszych grup w zbiorach A. Dygacza. Mogą stanowić rozbudowaną wypowiedź dziewczyny. Nie wszystkie – tak jak w tym przypadku – opisywały spełnioną miłość.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, zalotna