My chcemy czterech godzin pracy – Trąbki

Tekst pieśni:

My chcemy czterech godzin pracy,
obiadu z tego godzin dwie,
śniadania tylko trzy kwadranse,
kolacji, ile sobie kto chce.

Opis miejscowości:

Wieś w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim. W miejscowości znajduje się huta szkła „Czechy”.

Tytuł pieśni:

My chcemy czterech godzin pracy

Informator:

Marian Lęg, urodzony w 1911 roku.

Data nagrania:

29.07.1969 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 2 utwory w wykonaniu informatora. Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśń hutnicza zachowała odrębność i jest uznawana za samodzielny dorobek muzyczny hutników. Utwory o tej tematyce zostały spisane przez Adolfa Dygacza w różnych regionach Polski. Wśród tych zbiorów odnaleźć można pieśni zawodowe, a w ich obrębie opowiadające o pracy i życiu rodzinnym hutników, miłosne oraz – jak proponowana tutaj – żartobliwe i satyryczne.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, żartobliwa, hutnicza