Na bok, na bok od Rzeszowa – Jasło

Tekst pieśni:

Na bok, na bok od Rzeszowa,
przyjechała Maciejowa,
do huty wracam z domu,
nie ustąpię byle komu.

Opis miejscowości:

Miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jasielskiego. Leży w tzw. ziemi krakowskiej, w historycznej Małopolsce.

Tytuł pieśni:

Na bok, na bok od Rzeszowa

Informator:

Krystyna Syśko, urodzona w 1913 roku

Data nagrania:

08.12.1965 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 4 utwory w wykonaniu informatorki. Do utworu nie ma oryginalnego zapisu nutowego. Pieśń hutnicza zachowała odrębność i jest uznawana za samodzielny dorobek muzyczny hutników. Utwory o tej tematyce zostały spisane przez Adolfa Dygacza w różnych regionach Polski.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, hutnicza