Na brzegu siedziała – Przewóz

Tekst pieśni:

Na brzegu siedziała
przewozu wołała,
przewoź, przewoź, przewoźniczku, przewoź, przewoź, przewoźniczku,
na małym trzoniczku, na małym trzoniczku.

Przewoźniczek przewiózł,
nie miała czym płacić,
mój [nieczytelne] wianeczek, mój [nieczytelne] wianeczek,
tak [nieczytelne] nie u tracić, tak [nieczytelne] nie u tracić.

Opis miejscowości:

Wieś położona w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek, w województwie opolskim.

Tytuł pieśni:

Na brzegu siedziała

Informator:

Anastazja Żymełka, urodzona w 1903 roku

Data nagrania:

21.07.1966 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 5 utworów w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. W pieśniach odrzańskich wymieniane było także przewoźnictwo, pełniące ważną rolę w komunikacji. Najbardziej eksponowano wątek przewoźnika i dziewczyny, która ofiarowywała się w zamian za przewóz, a także motyw łodziarzy zalecających się do panien w czasie przeprawy przez rzekę.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, folklor nadodrzański, przewoźnik