Nad samym wieczorem – Radomsko

Tekst pieśni:

Nad samym wieczorem
wyruszyliśmy w pole,
aby zrobić robote na fest.
Aby Niemców rozbroić,
i chłopaków dozbroić,
i zasłużyć na chwałę,
na cześć.

Zbieraliśmy się krótko,
rozmawiali cichutko,
każdy głowę napiętą z nas miał,
krew po żyłach krążyła,
nasze siły budziła,
[święty?] Paweł rozkazy dawał.

Opis miejscowości:

Miasto w województwie łódzkim, siedziba powiatu radomszczańskiego, gminy Radomsko.

Tytuł pieśni:

Nad samym wieczorem

Informator:

Zofia Zbroja, urodzona w 1906 roku

Data nagrania:

15.01.1965 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano – brak danych - utworów w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśni z okresu II wojny światowej w realistyczny sposób ilustrują obraz krwawej i okrutnej okupacji hitlerowskiej. To obrazy tragicznych wydarzeń z obozów koncentracyjnych, więzień oraz pola walki. Jak w większości pieśni historycznych dominuje w nich patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i gotowość do poświęcenia życia w wojennej zawierusze. Jednocześnie podnoszą one na duchu i podtrzymują wiarę w zwycięstwo. W folklorystycznym repertuarze z czasu II wojny światowej wyróżnić można pieśni walki zbrojnej, agitacyjne i więzienne – ważne dla Adolfa Dygacza również z powodów osobistych, gdyż ten wybitny badacz i folklorysta był aresztowany przez Niemców i więziony z przyczyn politycznych w Bytomiu, Katowicach, Opolu i Raciborzu.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, historyczna