Nie śpiewaj, nie śpiewaj – Głogów – Krzepów

Tekst pieśni:

Nie śpiewaj, nie śpiewaj,
bo ci sie nie tyczy,
bo u nas w Krzepowie,
lepiej cie [zaliczy?]

Szła świnia z Głogowa,
wstąpiła do krzaków,
wystawiła ogon,
na takich śpiewaków.

Opis miejscowości:

Tytuł pieśni:

Nie śpiewaj, nie śpiewaj

Informator:

Janina Janic, urodzona w 1923 roku oraz najprawdopodobniej jej mąż Kazimierz Janic, urodzony w 1918 roku, co wiemy z kolejnych nagrań, na których zarejestrowany jest K. Janic.

Data nagrania:

09.08.1966 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 1 utwór w wykonaniu informatorki. Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. Twórczość o tematyce żartobliwej cechują skromne rozmiary – najczęściej są to dwie zwrotki z lekkim, trafnym, dosadnym żartem wypowiedzianym w formie przenośni i porównania.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, żartobliwa