Oj płynie woda, płynie – Ostrowiec Świętokrzyski

Tekst pieśni:

Oj, płynie woda, płynie,
[nieczytelne] i kamyki
a nie ma chłopców [nieczytelne]
jak to górniki.

[nieczytelne]

Opis miejscowości:

Miasto w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim. Słynny ośrodek przemysłu hutniczego.

Tytuł pieśni:

Oj, płynie woda, płynie

Informator:

Stanisława Pakuła, urodzona w 1912 roku

Data nagrania:

15.03.1968 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 2 ścieżki dźwiękowe w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego zapisu nutowego ani maszynopisu z tekstem. Na tej ścieżce dźwiękowej zarejestrowane są jeszcze inne utwory, m. in. o furmanie, o hutniku.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, górnicza