Powstańcy naprzód hej w szeregi – Chorzów

Tekst pieśni:

Powstańcy, naprzód! Hej w szeregi!
Na ramię broń, do boku stal!
Wytknięta droga: Odry brzegi!
W obronie staniem modrych fal.

Do walki marsz o świętą ziemię,
o święte chaty, święty siew.
O polski lud, piastowskie plemię,
o serca polskie, polską krew.

Na bój! Na bój!
Nie spoczniem, aż ustąpi wróg,
bo nas na bój prowadzi wódz.

Wciąż na zachodzie krzyk złowrogi,
na baczność więc! Na ramię broń!
Ojczyzny strzeżmy święte progi,
pokażmy wrogom silną dłoń.

Do walki naprzód marsz w szeregi
Aby godnym się Polski stać.
Niech wroga gna za Odry brzegi
piastowski lud, powstańcza brać.

Na bój! Na bój!
Nie spoczniem, aż ustąpi wróg,
bo nas na bój prowadzi wódz!

Opis miejscowości:

Miasto na prawach powiatu w województwie śląskim. W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” znajdują się archiwalne zbiory profesora Adolfa Dygacza.

Tytuł pieśni:

Powstańcy naprzód hej w szeregi

Informator:

Zofia Świtała, urodzona w 1923 roku

Data nagrania:

01.09.1969 roku

Opis nagrania:

Na taśmie nagrano 1 utwór w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego rękopisu z nutami i maszynopisu z tekstem. Przepełnione patriotyzmem pieśni powstańców śląskich zachowały tradycyjną formę i melodię znanych od wieków pieśni antypańszczyźnianych. W okresie powstań śląskich i plebiscytu wypełniano je aktualnymi treściami, ilustrującymi postawy ideologiczne i społeczne. Większość utworów cechowała wysoka świadomość narodowa i polityczna. Plebiscyt i powstania śląskie w latach 1919-1921 wniosły do regionalnej skarbnicy folkloru na Górnym Śląsku pieśni bojowe i elegie upamiętniające bohaterską postawę walczących.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, historyczna, powstańcza