Artykuł „Digitalizacja archiwów folklorystycznych – kryzys tradycji czy nowe życie w sieci? Przykład zbiorów Adolfa Dygacza” w Kwartalniku Młodych Muzykologów

ABSTRAKT:
Proces digitalizacji archiwaliów, tak powszechny w ostatniej dekadzie, nie pomija zasobów muzycznych, oferując ich użytkownikom nowe funkcjonalności. Choć działania te mogą usprawniać pracę badawczą, gdyż ucyfrowiony materiał staje się łatwy do zlokalizowania i przystępny, wciąż pozostaje przed nami wiele pytań o miejsce historii mówionej, która funkcjonuje jako dokument audiowizualny, a także o jej wartość i trwałość, aktualne rezultaty i konsekwencje masowego udostępniania tychże materiałów czy wreszcie o skuteczność wielowymiarowych, oddolnych inicjatyw takich jak współtworzenie wirtualnych zbiorów. Jakie szanse stoją przed odkrywanymi obecnie muzycznymi archiwami folklorystycznymi? Czy ich scyfryzowanie sprawi, że nagle nabiorą społecznej wagi? W niniejszym tekście, na przykładzie etnomuzykologicznych zbiorów Adolfa Dygacza, autorka podjęła próbę diagnozy problemu digitalizacji zbiorów muzycznych, podkreślając wagę historii lokalnej właściwą studiom humanistycznym, która choć od zawsze towarzyszyła folklorystyce, nie była dotąd postrzegana w kategoriach memory studies.

Autorką publikacji jest Agata Krajewska

Dowiedz się więcej