Projekt „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza”

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Wieloetapowy projekt realizowany w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zakładający kompleksową digitalizację spuścizny A. Dygacza. Kolekcja muzyczna umieszczona zostaje w formie cyfrowej na stronach:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

oraz

Śląska Biblioteka Cyfrowa