Zapraszamy na Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza

Wieloletnia tradycja Przeglądu, oparta na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej Górnego Śląska w jego różnych częściach stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia kulturowych i muzycznych wartości naszego regionu.

Celem Przeglądu jest umacnianie więzi społecznych poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych Górnego Śląska. Formuła dwuetapowego Przeglądu opiera się na prezentacjach scenicznych regionalnych tradycji muzycznych – pieśni, tańców i zabaw wykonywanych przez dzieci, młodzież i dorosłych. 24 września 2023 roku w Koszęcinie odbędzie się etap Finałowy XXIX Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji wydarzenia, zapoznania się z tegorocznym Regulaminem Przeglądu i włączenie się w utrwalanie tradycji muzycznych Górnego Śląska jako dorobku dziedzictwa narodowego.

Link do formularza zgłoszeniowego