Rozleciały mi sie siwe gołębisie – Węglówka

Tekst pieśni:

[utwór instrumentalny]

Opis miejscowości:

Wieś w powiecie krośnieńskim, woj. podkarpackie, w gminie Korczyna. Znana z wydobycia ropy naftowej.

Tytuł pieśni:

Rozleciały mi sie siwe gołębisie

Informator:

Gra na harmonijce ustnej: Jan Witalis, urodzony w 1898 roku

Data nagrania:

20.02.1969 roku.

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 4 utwory w wykonaniu informatora. Do utworu nie ma oryginalnego zapisu nutowego.

Słowa klucze:

utwór instrumentalny, harmonijka ustna