Słoneczko, słoneczko, nie zachodźże jeszcze – Siewierz

Tekst pieśni:

Słoneczko, słoneczko,
nie zachodźże jeszcze,
nie zachodźże jeszcze.
Bo mój kochaneczek,
bo mój kochaneczek,
daleko jest jeszcze.

Słoneczko, słoneczko,
już możesz zachodzić,
już możesz zachodzić.
Bo mój kochaneczek,
bo mój kochaneczek,
już do wsi dochodzi.

Opis miejscowości:

Miasto w powiecie będzińskim, w województwie śląskim, leży w historycznej Małopolsce, w Zagłębiu Dąbrowskim.

Tytuł pieśni:

Słoneczko, słoneczko, nie zachodźże jeszcze

Informator:

Maria Marciniak, urodzona w 1926 roku (w zbiorach Adolfa Dygacza znajduje się protokół z biografią informatorki)

Data nagrania:

23.08.1970 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 19 utworów w wykonaniu informatorki. W zbiorach A. Dygacza znaleźć można maszynopisy z innymi wariantami tekstowymi pieśni. Tematyka miłosna stanowi najliczniejszy i niezwykle różnorodny dział pieśni powszechnych zarówno w zbiorach Adolfa Dygacza, jak i w całej folklorystyce. Wątki miłosne i zalotne to najczęściej prosta relacja kochanków, wyrażająca ich żale, obietnice i wyznania.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, miłosna