W Odelonii, tym krasnym mieście – Krosno Odrzańskie

Tekst pieśni:

W Odelonii, tym krasnym mieście,
[nieczytelne]

Tam żył rybak z rybaczką,
staruszką [nieczytelne].

Opis miejscowości:

Miasto w województwie lubuskim, w Dolinie Środkowej Odry.

Tytuł pieśni:

W Odelonii, tym krasnym mieście

Informator:

Jan Rzyszyk, urodzony w 1895 roku

Data nagrania:

14.07.1966 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 2 utwory w wykonaniu informatora. Brak oryginalnego zapisu nutowego ani maszynopisu z tekstem. W bogatej kolekcji muzycznej Adolfa Dygacza znalazły się także pieśni mówiące o innych zawodach, niezwiązane z przemysłem górniczo-hutniczym. Wyróżniający w tym zakresie okazał się folklor muzyczny Nadodrza, który został zebrany przez folklorystę podczas wieloletnich badań, podsumowanych w pracy „Rzeka Odra w polskiej pieśni ludowej. Studium folklorystyczne” (1966).

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, rybacka