Wesele to tu – Zawadzkie

Tekst pieśni:

Wesele to tu,
mamulko, wesele to tu,
keby tu nie te wesele,
nie boł by jo tu.

Gorzołeczki wloć, staroszki,
gorzołeczki wloć,
niech nam młodzi państwo żyją,
aby te sto lat.

Opis miejscowości:

Miasto w powiecie strzeleckim, siedziba gminy Zawadzkie, w województwie opolskim. W Zawadzkiem działał zakład hutniczy „Andrzej”.

Tytuł pieśni:

Wesele to tu

Informator:

Zofia Czech, urodzona w 1902 roku

Data nagrania:

13.05.1965 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 3 utwory w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. Dawne utwory weselne ukazują tradycyjny przebieg tego wydarzenia, w którym podczas następujących po sobie elementów uroczystości oprócz młodej pary uczestniczyło wiele osób, pełniących określone funkcje. Dla obrzędu weselnego charakterystyczne są tradycyjne teksty oracji i pieśni, tańce oraz rekwizyty. Wesele jeszcze przed I wojną światową trwało zwykle do tygodnia.

Słowa klucze:

pieśń obrzędowa, wesele