A pójdźże ty Maniczko – Jaworzynka

Tekst pieśni:

A pójdźże ty Maniczko do tej kumory,
a bo już tam jest [nieczytelne] stołek gotowy,
ty na nim będziesz siadać, głowiczkę będziesz trzymać,
a my ci [nieczytelne] wianeczek będziemy trzymać.

A damy ci sto dolarów za ten wioneczek,
a my ci już przyprawimy biały czepieczek,
ty Haniczko też nasza, tak apostoł ogłasza,
i że miłość u małżonka [nieczytelne].

Jako te twoje wianeczki na twej głowiczce,
Nie poli ci żadne kwieci co w Jaworzynce.
Ani żadne lilije, co stoją przez dwie [nieczytelne]
Jaka miłość u małżonka [nieczytelne].

[nieczytelne] Haniczko bardzo szanował,
jako swoją młodą żonkę będzie miłował,
[nieczytelne] nie rada, inaczej nie przypada,
aby ci sie nie wkradała do serca zdrada.

[nieczytelne] Janiczku miej to w pamięci,
bo ci ją ze serca dali i z całej chęci.
Żebyś żonke [nieczytelne],
na nią pięknie [nieczytelne].
Jak ja ją serdecznie kocham,
tak se rozmyślam.

Opis miejscowości:

Dawniej Gromada Jaworzynka, wieś w powiecie cieszyńskim, w gminie Istebna, w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego.

Tytuł pieśni:

A pójdźże ty Maniczko

Informator:

Barbara Kajzar, urodzona w 1902 roku

Data nagrania:

11.08.1963 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano – brak danych – w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego rękopisu z nutami i maszynopisu z tekstem. Dawne utwory weselne ukazują tradycyjny przebieg tego wydarzenia, w którym podczas następujących po sobie elementów uroczystości oprócz młodej pary uczestniczyło wiele osób, pełniących określone funkcje. Dla obrzędu weselnego charakterystyczne są tradycyjne teksty oracji i pieśni, tańce oraz rekwizyty. Informatorzy urodzeni na początku XX wieku pamiętali jeszcze, że pieśni śpiewano podczas przygotowań weselnych.

Słowa klucze:

pieśń obrzędowa, weselna