Projekty / Publikacje

Projekt „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza”

Projekt „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza”

Wieloetapowy projekt realizowany w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zakładający kompleksową digitalizację spuścizny A. Dygacza. Kolekcja muzyczna umieszczona zostaje w formie cyfrowej na stronach: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"...

Projekt „Śląskie śpiewki w sieci”

Projekt „Śląskie śpiewki w sieci”

„Śląskie śpiewki w sieci” to projekt, którego temat stanowi prezentacja, edukacja oraz upowszechnianie wiedzy o śpiewie i śląskich pieśniach ludowych, szczególnie z regionu opolskiego, w formie niestylizowanej. W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono...

Projekt „Wyśpiewana tradycja”

Projekt „Wyśpiewana tradycja”

Projekt Wyśpiewana tradycja (realizowany w 2020 roku) ma na celu popularyzację wiedzy o lokalnych, gminnych zespołach śpiewaczych. Powstał z idei zachowania pamięci o ruchu śpiewaczym Zagłębia Dąbrowskiego. Realizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury w...

Projekt „Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”

Projekt „Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”

Wystawa biograficzno-muzyczna, zrealizowana w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w listopadzie 2020. Wystawę podzielono na dwie części. Pierwsza, biograficzna, jest próbą usystematyzowania dokonań wybitnego folklorysty – profesora Adolfa Dygacza,...