Projekty / Publikacje

Zbiory Archiwalne Muzyki Śląskiej

Zbiory Archiwalne Muzyki Śląskiej

W ostatnich latach, na fali wzrastającego zainteresowania tradycjami muzycznymi polskiej wsi, rośnie zainteresowanie muzyką i śpiewem ze Śląska – terenu uważanego za wyjałowiony z wszelkich tradycji muzycznych. O dostępności nagrań archiwalnych śląskiej muzyki...

Podróże w czasie i w terenie | Archiwum Adolfa Dygacza

Podróże w czasie i w terenie | Archiwum Adolfa Dygacza

Archiwum profesora Adolfa Dygacza to świetny przykład dobrych praktyk w zakresie udostępniania zasobów związanych z muzyką tradycyjną. Prywatne materiały badawcze, zbierane przez wiele lat pracy folklorystycznej Dygacza zostały przekazane przez spadkobierczynie...

Projekt „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza”

Projekt „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza”

Wieloetapowy projekt realizowany w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zakładający kompleksową digitalizację spuścizny A. Dygacza. Kolekcja muzyczna umieszczona zostaje w formie cyfrowej na stronach: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"...

Projekt „Śląskie śpiewki w sieci”

Projekt „Śląskie śpiewki w sieci”

„Śląskie śpiewki w sieci” to projekt, którego temat stanowi prezentacja, edukacja oraz upowszechnianie wiedzy o śpiewie i śląskich pieśniach ludowych, szczególnie z regionu opolskiego, w formie niestylizowanej. W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono...