Informacje

O autorce

Agata Krajewska jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu w klasie fortepianu. W 2016 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie dyrygentury  chóralnej prof. dr hab. Aleksandry Paszek-Trefon, a obecnie jest doktorantką Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pod opieką naukową dr hab. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej prof. UŚ przygotowuje rozprawę pn. Tradycje folkloru muzycznego Zagłębia Dąbrowskiego we współczesnych praktykach kulturowych mieszkańców regionu i ofertach artystycznych lokalnych instytucji kultury.

Jest także absolwentką studiów podyplomowych dla managerów kultury (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016), podyplomowych studiów Marketing i public relations (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017) oraz studiów w zakresie prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2018). W ramach programu Erasmus+ realizowała staż naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (2019).

Uczestniczyła w wielu koncertach i kursach muzycznych, a w szczególności dyrygenckich (Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Ogólnopolskie Seminarium dla dyrygentów przy Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym), wokalnych i pianistycznych. Jako dyrygent współpracowała z zespołami instrumentalnymi i chórami katowickiej Akademii Muzycznej a także Orkiestrą Kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Po ukończeniu studiów założyła Chór Kopalni Kultury w Czeladzi (2017-2019). Zespół wykonywał przede wszystkim tradycyjne zagłębiowskie pieśni.

Autorka licznych publikacji popularno-naukowych w „Śpiewaku Śląskim” i „Wychowaniu Muzycznym” oraz artykułów naukowych, m.in. w „Kwartalniku Młodych Muzykologów” UJ, „Mediach i Społeczeństwie” ATH, „Tekstach z Ulicy” UŚ i rozdziałów w monografiach zbiorowych. Swój warsztat doskonaliła w ramach programu Krytyka muzyczna 2.0, zorganizowanego w 2019 roku przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Z zaangażowaniem pisze o folklorze muzycznym regionu z którego pochodzi – Zagłębia Dąbrowskiego. W publikacjach porusza także tematy związane z edukacją muzyczną oraz digitalizacją zbiorów muzycznych.

W latach 2016-2019 pracowała jako specjalista do spraw promocji w instytucji kultury. Aktualnie jest adiunktem w Dziale Nauki Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, a dodatkowo uczestniczy w lokalnych inicjatywach w zakresie upowszechniania wiedzy o Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim, m. in. jest współautorką muzycznej części lekcji regionalnych w projekcie Wyśpiewana tradycja – zespoły śpiewacze Zagłębia Dąbrowskiego.

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Za osiągnięcia artystyczne otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Będzina (2014), Stypendium Starosty Powiatu Będzińskiego (2014). Na realizację niniejszego projektu uzyskała stypendium twórcze w kategorii twórczość ludowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), a na wydanie publikacji „Skończone powstanie, złożona już broń. Antologia pieśni powstańczej ze zbiorów Adolfa Dygacza” otrzymała Stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2021).

Agata Krajewska
Agata Krajewska

Podziękowania

 

Właścicielem zbiorów muzycznych użytych w ramach projektu jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Serdecznie dziękuję Pani Janinie Dygacz za poświęcony czas i udostępnienie prywatnych zdjęć profesora Adolfa Dygacza.

Opiekunem merytorycznym projektu jest dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ, której dziękuję za wszystkie cenne wskazówki i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.