Bez mój ogródeczek – Trzebiesławice

Tekst pieśni:

Bez mój ogródeczek ciecze wodzisia,
napój mi Marysiu mojego konisia.
Ja go nie napoje, bo ja go sie boje,
bo ja go sie boje, jeszczem malenka

Opis miejscowości:

Aktualnie dzielnica Dąbrowy Górniczej o zawiłej przeszłości administracyjnej – wcześniej Trzebiesławice przynależały m.in. do gminy Wojkowice Kościelne, gminy Siewierz, miasta Ząbkowice. Należą do Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł pieśni:

Bez mój ogródeczek

Informator:

Maria Łodygowa, urodzona w 1904 roku

Data nagrania:

25.07.1971 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 22 utwory w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego maszynopisu z tekstem i rękopisu z melodią pieśni, występują inne warianty melodyczne i tekstowe.

Słowa klucze:

pieśń powszechna