Biadasz mi, biada – Dobrzeń Wielki

Tekst pieśni:

Biadasz mi, biada,
posłam za dziada,
cóż ja będę robiła.

[...]

Opis miejscowości:

Gmina wiejska w województwie opolskim.

Tytuł pieśni:

Biadasz mi, biada

Informator:

Anna Gabriel, urodzona w 1899 roku

Data nagrania:

04.11.1963 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano -brak danych - w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego rękopisu z nutami i maszynopisu z tekstem. Pieśni, w których przeważa zaduma nad życiem określane są mianem refleksyjnych. Ich tematyka dotyczyć może również miłości, małżeństwa, a dominującym wątkiem jest w nich prawda życiowa i ogólne spostrzeżenia na temat szczęścia, piękna czy też cierpienia, opowiadające o źle dokonanych wyborach miłosnych, zwieńczonych weselem, przepełnione zadumą nad stwierdzeniem, że stan panieński się nie wróci.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, refleksyjna