Gdy nadejdzie już karnawał – Warszawa – Targówek

Tekst pieśni:

Gdy nadejdzie już karnawał,
to na Jacku straszny nawał.
Mirka z Basią [nieczytelne],
bo tam cała huta chodzi.
Tralala, bo [nieczytelne] rozmach ma, tralala...

Opis miejscowości:

Dzielnica Warszawy położona w prawobrzeżnej części miasta. W XIX wieku powstała tu „Huta Szkła Targówek”.

Tytuł pieśni:

Gdy nadejdzie już karnawał

Informator:

Kazimierz Prokop, urodzony w 1909 roku

Data nagrania:

01.10.1965 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 4 utwory w wykonaniu informatora. Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśń hutnicza zachowała odrębność i jest uznawana za samodzielny dorobek muzyczny hutników. Utwory o tej tematyce zostały spisane przez Adolfa Dygacza w różnych regionach Polski.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, hutnicza