Jestem se chłopek roztropek – Łódź

Tekst pieśni:

Jestem se chłopek roztropek, mieszkam se w chałupie.
Życie u nas nie jest takie, jak w Warszawie głupie.

Bo nam chłopom dziś jak nigdy dobrze sie powodzi,
a was w Warszawie drożyzna niedługo zagłodzi.

Wywieźliśta z tej Warszawy meble i ubrania,
tak że sami nie ma tam nic już do sprzedania.

A my wasze fortepiany w stodołach trzymamy,
bo na tyle różnych gratów już miejsca nie mamy.

Opis miejscowości:

Miasto na prawach powiatu, siedziba władz województwa łódzkiego.

Tytuł pieśni:

Jestem se chłopek roztropek

Informator:

Bogdan Piackowski, urodzony w 1929 roku

Data nagrania:

19.11.1964 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 1 utwór w wykonaniu informatora. Brak oryginalnego zapisu nutowego ani maszynopisu z tekstem. W bogatych tematycznie zbiorach pieśni powszechnych liczną grupę stanowią utwory o treściach społecznych. Odzwierciedlają one lokalne i światowe wydarzenia, takie jak kryzysy gospodarcze, protesty przeciw niskim zarobkom i karom, a także wskazują na problem biedy i bezrobocia.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, społeczna