Ludzie się dziwują – Wołczyn

Tekst pieśni:

Ludzie się dziwują za co hutnik pije,
za te cztery palce, za te cztery palce
i żelazne kije.

Opis miejscowości:

Miasto w powiecie kluczborskim, w województwie opolskim, w gminie Wołczyn.

Tytuł pieśni:

Ludzie się dziwują

Informator:

Jerzy Świderski, urodzony w 1911 roku

Data nagrania:

28.03.1966 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 4 utwory w wykonaniu informatora. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśń hutnicza zachowała odrębność i jest uznawana za samodzielny dorobek muzyczny hutników. Utwory o tej tematyce zostały spisane przez Adolfa Dygacza w różnych regionach Polski.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, hutnicza