Mój Boże, mój Boże – Jaroszów

Tekst pieśni:

Mój Boże, mój Boże, cóż mi dasz [nieczytelne]

Matko Boska Polska, ratuj nas, Polaków,
a Ciebie [nieczytelne] wyrzucaj do krzaków.

[...]

Opis miejscowości:

Wieś w powiecie myszkowskim, w gminie Żarki, w województwie śląskim.

Tytuł pieśni:

Mój Boże, mój Boże

Informator:

Stanisław Choroba, urodzony w 1890 roku

Data nagrania:

04.06.1971 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano -brak danych- utwór w wykonaniu informatora. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem.

Słowa klucze:

pieśń powszechna