Mówią Zagłębiany – Dąbrowa Górnicza – Błędów

Tekst pieśni:

Mówią Zagłębiany, że w Błędowie dobrze,
w Błędowie trza robić, aż się skóra zedrze,
w Błędowie trza robić, aż się skóra zedrze.

Aż się skóra zedrze, aż się poszczępaci,
w Błędowie trza robić, aże sie zgarbaci,
w Błędowie trza robić, aże sie zgarbaci.

Opis miejscowości:

Aktualnie jest to wschodnia dzielnica Dąbrowy Górniczej, województwo śląskie, w Zagłębiu Dąbrowskim. Wcześniej Błędów był w powiecie będzińskim, w gminie Łosień.

Tytuł pieśni:

Mówią Zagłębiany

Informator:

Anna Piątek, urodzona w 1899 roku

Data nagrania:

28.07.1971 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 27 utworów w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego maszynopisu z tekstem i rękopisu z melodią pieśni. W wielu utworach występują nazwy miejscowości z których pochodzą pieśni, co akcentuje lokalną tożsamość mieszkańców.

Słowa klucze:

pieśń powszechna