Na brzozowskim polu – Piekary Śląskie – Brzozowice Kamień

Tekst pieśni:

Na brzozowskim polu,
rośnie kieś kąkolu,
nie zalecaj mi sie
brzozowski smarkolu.

Siedzi pies przed budą
i wyciąga łapy,
cóż to za nieszczęście
dostać męża gapy.

Opis miejscowości:

Obecnie dzielnica Piekar Śląskich, na terenie której znajdowały się zakłady hutnicze cynku i ołowiu, województwo śląskie.

Tytuł pieśni:

Na brzozowskim polu

Informator:

Stefania Majda, urodzona w 1906 roku

Data nagrania:

12.11.1959 roku

Opis nagrania:

Na taśmie nagrano 23 utwory w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego rękopisu z nutami i maszynopisu z tekstem. Pieśni, w których przeważa zaduma nad światem, życiem, określane są mianem refleksyjnych. Ich tematyka dotyczyć może również miłości, małżeństwa, a dominującym wątkiem jest w nich prawda życiowa i ogólne spostrzeżenia na temat szczęścia, piękna czy też cierpienia.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, refleksyjna