Na piwońskim polu świeci się koruna – Siewierz – Kolonia Piwoń

Tekst pieśni:

Na piwońskim polu świeci sie koruna,
która ładna panna będzie moja żona,
która ładna panna będzie moja żona.

Na piwońskim polu świeci sie księżycek,
który ładny chłopiec będzie mój mężycek,
który ładny chłopiec będzie mój mężycek.

Opis miejscowości:

Miejscowość w północnej części powiatu będzińskiego, obecnie dzielnica Siewierza, na taśmach A. Dygacza zapowiadano Piwoń jako Kolonię Piwoń. Występowała również pod nazwami Kuźnica Piwońska oraz Piwonia. Należy do Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł pieśni:

Na piwońskim polu świeci się koruna

Informator:

Maria Merta, urodzona w 1896 roku

Data nagrania:

03.08.1970 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 33 utwory w wykonaniu informatorki. W zbiorach A. Dygacza znajduje się maszynopis z tekstem pieśni. Tematyka miłosna stanowi najliczniejszy i niezwykle różnorodny dział pieśni powszechnych zarówno w zbiorach Adolfa Dygacza, jak i w całej folklorystyce. Wątki miłosne i zalotne to najczęściej prosta relacja kochanków, wyrażająca ich żale, obietnice i wyznania. W wielu pieśniach występują nazwy miejscowości z których pochodzą pieśni, co akcentuje lokalną tożsamość mieszkańców.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, miłosna