Nad Odrą fale – Opole

Tekst pieśni:

Nad Odrą fale,
goniąc spozdrzeniem,
młoda ślązacka siedziała.

Z brzękiem gitary,
cichem westchnieniem,
taką śpiewała piosenkę.

Matką pod Śląskiem,
Odro ty stara,
Ku morzu nieś wieść radosną,
że zwyciężyła
tu nasza wiara,
każdy do urny niech stanie.

I tak dumając,
gdy śpiew skończyła,
wołała dzięki ci Panie.
Wolność i chwila,
już nam wybiła,
idziemy w twe zmiłowanie.

Opis miejscowości:

Miasto na prawach powiatu, siedziba władz województwa opolskiego.

Tytuł pieśni:

Nad Odrą fale

Informator:

Julia Goluzda, urodzona w 1898 roku

Data nagrania:

04.11.1963 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano – brak danych - utworów w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnych nut oraz maszynopisu z tekstem. W pieśniach powszechnych duże znaczenie mają pieśni opowiadające o losach mieszkańców, historii miejscowości, warunkach społecznych.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, historyczno-społeczna, Odra