Nasza dziywka z gospodynią – Wierchlesie

Tekst pieśni:

Nasza dziywka z gospodynią,
one sobie nie wierzą,
zeprały sie kole pieca,
potrzaskoły wieczerzą.

Opis miejscowości:

Wieś w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim, w gminie Jemielnica.

Tytuł pieśni:

Nasza dziywka z gospodynią

Informator:

Jakub Kołodziej, urodzony w 1883 roku

Data nagrania:

14.02.1964 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano – brak danych - utworów w wykonaniu informatora. Dostępne są oryginalne nuty (rękopis) oraz maszynopis z tekstem. Pieśni powszechne, wielotematyczne, wielowariantowe, stanowią najliczniejszy dział w zbiorach Adolfa Dygacza.

Słowa klucze:

pieśń powszechna