Oj, kowalu, kowalu – Myszków

Tekst pieśni:

Oj kowalu, kowalu,
ukujżeż mi zameczek,
jak ja będę spała, będę zamykała
mój zielony wianeczek.

Jeden raz to Ty zamkniesz,
a drugi raz odemkniesz,
a on Cie uwiedzie, jak rybkę we wodzie,
ani się nie spodziejesz.

Opis miejscowości:

Historycznie przynależy do Małopolski, miasto położone w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, należące do Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł pieśni:

Oj, kowalu, kowalu

Informator:

Anna Skorek, urodzona w 1919 roku

Data nagrania:

Brak daty, najprawdopodobniej w 1971 roku (rok nagrania innych informatorów z tego regionu)

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 6 utworów w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego maszynopisu z tekstem i rękopisu z melodią pieśni. Tematyka miłosna stanowi najliczniejszy i niezwykle różnorodny dział pieśni powszechnych zarówno w zbiorach Adolfa Dygacza, jak i w całej folklorystyce. Wątki miłosne i zalotne to najczęściej prosta relacja kochanków, wyrażająca ich żale, obietnice i wyznania. W pieśni ludowej tolerowane są także stosunki przedmałżeńskie, które traktuje się jako dziedzinę zbierania doświadczeń. Tu dodatkowo wątek zawodowy – kochankiem dziewczyny jest kowal.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, miłosna, kowal