Posłuchajcie bracia mili – Lubartów

Tekst pieśni:

Posłuchajcie bracia mili
co dziś wróg wyrabia z nami,
wszędzie straszna krew się leje,
spalone zostały [nieczytelne].

Nie każdy zaznał tą wioskę,
przedmieścia miasta Ostrowa,
była ona gęsta, ładna,
lecz została wypalona.

Opis miejscowości:

Miasto w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. W Lubartowie istniała huta szkła.

Tytuł pieśni:

Posłuchajcie bracia mili

Informator:

Edward Hurtek, urodzony w 1924 roku

Data nagrania:

03.08.1969 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 2 utwory w wykonaniu informatora. Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. W pieśniach ludowych opisywane są wydarzenia historyczne ilustrujące obraz krwawej i okrutnej walki z wrogiem.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, historyczna