Poszedł stary chleba prosić – Gorzów Wielkopolski

Tekst pieśni:

Poszedł stary chleba prosić,
zaczeli go diabli nosić,
od chałupy do chałupy,
nie chciał chleba, ino zupy.

Opis miejscowości:

Miasto w województwie lubuskim.

Tytuł pieśni:

Poszedł stary chleba prosić

Informator:

Mieczysław Morski, urodzony w 1918 roku

Data nagrania:

12.08.1966 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 4 ścieżki dźwiękowe w wykonaniu informatora. Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśni frywolne to pełne humoru sytuacyjnego fraszki muzyczne, które dwuznacznie ujmują tematy damsko-męskie, usytuowane na pograniczu żartu i erotyku. Na tym polu twórcy ludowi wykazywali kreatywność, której nie brak dowcipu, wyszukanej satyry i ironii, a także autoironii. Nawet nietaktowne treści były symboliczne i wyważone, rzadko wulgarne i bezpośrednie. Charakteryzując pieśni frywolne, należy podkreślić, że jest to źródło do badań dawnej obyczajowości ludowej, zwłaszcza że normy określane w tych tekstach kolidują z zasadami religijnymi. Twórczość o tematyce frywolnej cechują skromne rozmiary – najczęściej są to dwie zwrotki z lekkim, trafnym, dosadnym żartem wypowiedzianym w formie przenośni, porównania i zwodzonych rymów.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, frywolna