Dorobek muzykologa Adolfa Dygacza opisany w nowych publikacjach skansenu w Chorzowie

Publikacja "Skończone powstanie, złożona już broń... Zbiór pieśni powstańczych z archiwum Adolfa Dygacza"

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wydało dwie pozycje książkowe: „Skończone powstanie, złożona już broń. Zbiór pieśni powstańczych z archiwum Adolfa Dygacza” Agaty Krajewskiej i 9. tom rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Obydwie opisują dorobek wybitnego muzykologa i folklorysty – Adolfa Dygacza.

Przeczytaj artykuł