Podróże w czasie i w terenie | Archiwum Adolfa Dygacza

Podróże w czasie i w terenie | Archiwum Adolfa Dygacza

Archiwum profesora Adolfa Dygacza to świetny przykład dobrych praktyk w zakresie udostępniania zasobów związanych z muzyką tradycyjną. Prywatne materiały badawcze, zbierane przez wiele lat pracy folklorystycznej Dygacza zostały przekazane przez spadkobierczynie profesora do zbiorów muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Instytucja zadbała o ich opracowanie, digitalizację oraz sukcesywne udostępnianie poprzez dedykowane strony internetowe. O pracy nad zbiorem, wyzwaniach związanych z zapewnieniem dostępności oraz działaniach popularyzacyjnych opowiada Agata Krajewska.

Więcej pod tym linkiem:
https://muzykatradycyjna.pl/do-sluchania/podroze-w-czasie-i-w-terenie-archiwum-adolfa-dygacza/