Projekt „Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”

Wystawa biograficzno-muzyczna, zrealizowana w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w listopadzie 2020. Wystawę podzielono na dwie części. Pierwsza, biograficzna, jest próbą usystematyzowania dokonań wybitnego folklorysty – profesora Adolfa Dygacza, zasłużonego etnomuzykologa, utalentowanego pedagoga i rzetelnego badacza terenowego, gromadzącego pieśni ludowe z całej Polski, a w szczególności z obszarów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Część muzyczną, będącą prezentacją pieśni ludowych zebranych przez A. Dygacza, urozmaicają oryginalne ścieżki dźwiękowe z badań terenowych nagrane w latach 60.-80.XX wieku oraz wyświetlane na monitorach skany zapisów nutowych i tekstowych.

Kuratorzy wystawy: Krzysztof Bulla, Agata Krajewska

Organizator: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Dowiedz się więcej