Publikacja „Skończone powstanie, złożona już broń… Zbiór pieśni powstańczych z archiwum Adolfa Dygacza”

Publikacja "Skończone powstanie, złożona już broń... Zbiór pieśni powstańczych z archiwum Adolfa Dygacza"

Seria: MONOGRAFIE I MATERIAŁY 18

Skończone powstanie, złożona już broń…

Zbiór pieśni powstańczych z archiwum Adolfa Dygacza

Wybór i opracowanie: Agata Krajewska

Od powstań śląskich dzieli nas sto lat. To czas, w którym indywidualne historie opowiadane przez powstańców i ich rodziny przeszły wiele przeobrażeń. Emocjonalne, bezpośrednie przekazy uczestników powstańczych walk zdominowała bowiem piśmienność, chroniąca je od zapomnienia, ale sprawiająca jednocześnie, że stały się one w dużym stopniu zunifikowane i pozbawione wielu treści patriotycznego ducha walki tamtych dni, obecnego jeszcze kilkadziesiąt lat temu za sprawą relacji odchodzących stopniowo świadków wydarzeń.

Choć wydawać by się mogło, że o powstaniach śląskich powiedziano niemal wszystko, wciąż nadarzają się okazje umożliwiające ponowne sięgnięcie do zanikającego, cichego już głosu powstańców. Jedną z nich stanowi możliwy aktualnie – za sprawą przekazania Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” przez spadkobierców muzycznych materiałów powstańczych – dostęp do domowego, częściowo niepublikowanego archiwum śląskiego etnomuzykologa – Adolfa Dygacza, któremu zawdzięczamy udokumentowanie ponad dwustu pieśni powstańczych oraz ich wariantów.

Zadaniem, które założyła autorka, tworząc niniejszą antologię, było uporządkowanie tychże utworów, częściowe ich zrekonstruowanie i – w miarę możliwości – przedstawienie jako pełnego, zamkniętego zbioru utworów z nieznanymi dotąd wariantami melodycznymi i słownymi, tak aby stanowiły cenne źródło, z „wciąż żywą” fabułą, do której jeszcze wielokrotnie przyjdzie nam sięgnąć naukowo, artystycznie czy też ze względu na osobiste zaangażowanie.

ISBN 978-83-958239-6-1

235×160 mm, ss. 333 (+płyta), 2021

Książkę można zakupić pod poniższym linkiem:
http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/produkt/skonczone-powstanie-zlozona-juz-bron-zbior-piesni-powstanczych-z-archiwum-adolfa-dygacza/