Pytałaś się Zosiu, gdzie ładne chłopaki – Karlin

Tekst pieśni:

Pytałaś sie Zosiu, gdzie ładne chłopaki,
a teraz sie pytasz na ile ziemniaki.

Pytałaś sie Zosiu, w której karczmie grają,
a teraz sie pytasz, gdzie tu sprzedawają.

Nie płacz Zosiu, nie płacz, bo ci źle nie będzie,
będziesz se siedziała z kurami na grzędzie.

Z kurami na grzędzie, z kaczkami na wodzie,
nie płacz Zosiu, nie płacz, bo ci dobrze będzie.

[druga część]

Jużeś się ożenił, jużeś się przeżegnał,
jużeś wszystkie panny od siebie odegnał.

Jużeś się ożenił, jużeś się obwiesił,
jużeś kawalerkę na g(ł)oncie powiesił.

Opis miejscowości:

Sołectwo przyłączone do Zawiercia, jest położone na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, obecnie stanowi wschodnią dzielnicę Zawiercia. W szerszym ujęciu należy do Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł pieśni:

Pytałaś się Zosiu, gdzie ładne chłopaki

Informator:

Helena Odys, daty urodzenia nie podano

Data nagrania:

23.09.1973 roku

Opis nagrania:

Na taśmie nagrano 35 utworów w wykonaniu informatorki. Brak oryginalnego rękopisu z nutami i maszynopisu z tekstem. Pieśni, w których przeważa zaduma nad światem, życiem, określane są mianem refleksyjnych. Ich tematyka dotyczyć może również miłości, małżeństwa, a dominującym wątkiem jest w nich prawda życiowa i ogólne spostrzeżenia na temat szczęścia, piękna czy też cierpienia.

Słowa klucze:

pieśń powszechna, refleksyjna, wątek ożenku, przemijania czasu