Rozkwitła róża w zielonym sadzie – Ożarów Mazowiecki

Tekst pieśni:

Rozkwitła róża w zielonym sadzie,
robią hutnicy wielki [po razie?],
Rozkwitła róża w zielonym sadzie,
robią hutnicy wielki [po razie?].

Ach robią, robią, ognia się nie boją,
[nieczytelne],
oj robią, robią, ognia się nie boją,
[nieczytelne].

Ach jak ta róża z liści opaduje,
to [nieczytelne] hutnik do huty wędruje.

Opis miejscowości:

Miasto w powiecie warszawskim zachodnim, w województwie mazowieckim. W Ożarowie istniała huta szkła.

Tytuł pieśni:

Rozkwitła róża w zielonym sadzie

Informator:

Bolesław Krawczyński, urodzony w 1902 roku

Data nagrania:

26.09.1965 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 2 utwory w wykonaniu informatora. Brak nut oraz maszynopisu z tekstem. Pieśń hutnicza zachowała odrębność i jest uznawana za samodzielny dorobek muzyczny hutników. Utwory o tej tematyce zostały spisane przez Adolfa Dygacza w różnych regionach Polski.

Słowa klucze:

pieśń zawodowa, hutnicza