Zawiercie, Zawiercie – Zawiercie

Tekst pieśni:

Zawiercie, Zawiercie, miasto przemysłowe,
są tu wielkie huty, kopalnie węglowe.

Zawiercie, Zawiercie, miasto przemysłowe,
są tu piękne panny, chłopaki morowe.

Zawiercie, Zawiercie, miasto przemysłowe,
piękne okolice, dziewczyny morowe.

Opis miejscowości:

Miasto położone w województwie śląskim, jest siedzibą powiatu zawierciańskiego. Leży na terenie historycznej Małopolski, jest zaliczane do Zagłębia Dąbrowskiego (w szerszym ujęciu).

Tytuł pieśni:

Zawiercie, Zawiercie

Informator:

Tadeusz Samek, urodzony w 1920 roku

Data nagrania:

23.09.1973 roku

Opis nagrania:

Na taśmie zarejestrowano 5 utworów w wykonaniu informatora. W zbiorach Adolfa Dygacza udostępnianych przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” znajdują się rękopisy z tekstem pieśni. Pieśni, w których przeważa zaduma nad światem, życiem, związane z krajobrazem miast i wsi, określane są mianem refleksyjnych. Na nagraniu znajduje się jeszcze jedna pieśń, utrzymana w niemal identycznej melodyce – Maryś moja, Maryś.

Słowa klucze:

powszechna, refleksyjna, przemysł (wątek zawodowy)